31.jan. dievkalpojums - Dieva aicināšana mūža garumā