7.mar. dievkalpojums - 1.Moz.4 Kains un Ābels

1.Moz.4:1-15 Kains un Ābels. Vecāku gaidas. Pirmdzimtība. 

Brāļu sāncensība. Cīņa ar dusmām un grēku.

Sprediķis - 1.Moz.2 Laulības svētība

 

Kas ir laulība? Laulība un sekss. Kādi plusi un mīnusi ir dzīvošanai kopā iepretī laulībai? Ko darīt, ja esi pārkāpis laulību? Ko darīt šķirtajiem? Ko darīt atraitņiem? Kur meklēt laulāto draugu?