Baznīcas remonts 2021

 


Sakopts, pievilcīgs un sabiedrībai atvērts dievnams - pieturvieta, kurā pakavēties ikvienam, kas meklē dvēseles mierinājumu vai atbildes uz jautājumiem par Dieva radītās pasaules kārtību.

 

Pateicoties Vecumnieku novada pašvaldības un ziedotāju atbalstam, šogad Bārbeles ev.lut. draudze ievieš Eiropas Savienības (ES) Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) līdzfinansētu projektu “Bārbeles baznīcas torņa konstrukciju un torņa fasādes atjaunošana”. Projekta mērķis ir sekmēt kultūrvēsturiskā mantojuma - Bārbeles baznīcēkas - mērķtiecīgu un pakāpenisku atjaunošanu, veidojot to gan par drošām un atvērtām garīgajām mājām ikvienam dievnama apmeklētājam, gan attīstot arī kā tūrisma objektu, vienlaikus izceļot Bārbeles ciema centra vēsturiskās apbūves unikalitāti.

 


Tiesa, pašreiz pieejamie finansu līdzekļi mums ļauj īstenot tikai būvniecības pirmo kārtu, tas ir - aptuveni 30% no visiem tiem svarīgajiem remonta pasākumiem, kurus arhitekti ir ieplānojuši un saprojektējuši. Tas, vai izdosies nākamībā paveikt visus pārējos iecerētos remontdarbus, lielā mērā būs atkarīgs no ziedotāju atbalsta. Tāpat ceram rast finansiālu atbalstu, piedaloties ES atbalsta programmu konkursos. Tāpēc būsim pateicīgi ikvienam arī par jebkuru informāciju par iespējamiem finansējuma avotiem!

 


 

2018. gada nogalē Bārbeles dievnama tehnisko apsekošanu veica Baznīcēku atjaunošanas fonda inženieri. Viņi izveidoja sarakstu ar veicamajiem darbiem, kā steidzamāko no tiem atzīmējot baznīcas torņa konstrukciju un torņa fasādes remontu. Būvniecības pirmās kārtas remontdarbi aptver aptuveni pusi torņa, virzienā no augšas uz leju. Remontdarbu ietvaros tiks izpildīti specifiski būvnieciskie risinājumi -  torņa jumta smailes koka konstrukciju remonts, torņa ķieģeļu mūra nostiprināšana ar savilcēm, torņa fasādes un zibensnovadītāja remonts. Bez tam tiks vērtēts arī krusta tehniskais stāvoklis, pēc nepieciešamības to pakļaujot restaurācijai vai arī paredzot izgatavot no jauna.

 

Pateicamies visiem, kas līdz šim ar savu artavu ir atbalstījuši dievnama atjaunošanu! Ziedot Bārbeles baznīcēkas atjaunošanai var uz sekojošiem rekvizītiem:  

Bārbeles evaņģēliski luteriskā draudze

Reģ.Nr. 90000309143 

Konts: LV31HABA0551007150978

Obligāta norāde: ziedojums baznīcas remontam 

 


 

6.jūn. dievkalpojums - 2 ceļi: Miesas ceļš un Sv.Gara ceļš