7.feb. dievkalpojums - Jņ.17:21 Kristiešu konfesiju vienotība