24.jan. dievkalpojums - Mk.1:14-20 Dievišķa pieskāriena brīži