Lai skan ērģeles Bārbeles baznīcā.

 

Bārbeles baznīcas ērģeles būvētas pirms 140 gadiem. Šogad, uzstādot jaunu gaisa turbīnu, kā arī apkopjot un uzskaņojot seno instrumentu, nodrošināta iespēja atskaņot ērģeļmūziku ne tikai regulāro dievkalpojumu laikā, bet arī rīkot ērģeļmūzikas koncertus.


B
ārbeles baznīcas ērģelēm, kuras 1883. gadā uzbūvējis ērģeļmeistars Mārtiņš Krēsliņš, nav līdzīgu Bārbelei tuvāko pagastu dievnamos.

Instruments ar 2 manuāļiem (klaviatūrām) un 9 reģistriem (tajā skaitā 1 basa reģistrs) nodrošina plašu un bagātīgu skanējumu. Ērģeļu gaisa turbīnas darbināšanai vairākus gadu desmitus uzticami kalpoja vācu firmas Aug.Laukhuff.Weikersheim elektromotors. Diemžēl, pēdējo gadu laikā motora darbībā tika novēroti traucējumi. Bet pēc 2021. gada 23. jūnijā piedzīvotā bargā negaisa elektromotors vispār vairs nebija iedarbināms. Kopš tā laika regulāro dievkalpojumu laikā ērģeļu plēšas tika darbinātas mehāniski, ar paminām. Tas nozīmē, ka ērģelniekam bija vajadzīgs palīgs, kurš "min plēšas".Pateicoties Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA)
līdzfinansētajam projektam "Lai skan ērģeles Bārbeles baznīcā!", 2022. gada rudenī ir izdevies ērģelēm uzstādīt jaunu gaisa turbīnu kopā ar elektromotoru, kā arī veikt ērģeļu uzskaņošanu un mehānikas
regulēšanu. Mūsdienās baznīcu ērģelēm gaisa padevi vairumā gadījumu nodrošina elektromotora darbināta turbīna, saukta arī par gaisa pūtēju. Atšķirībā no paminām, turbīna nodrošina vienmērīgāku un salīdzinoši klusāku gaisa padevi. Taču, neskatoties uz mūsdienīgo aprīkojumu, Bārbeles ērģelēm paminas tiek saglabātas darba kārtībā. Tās var pielietot ārkārtas gadījumos, piemēram, kad koncerta vai dievkalpojuma laikā pārtrūkst elektroenerģijas padeve. Tāpat tās ļauj baznīcas apmeklētājiem uzskatāmi nodemonstrēt, kā ērģeles tika darbinātas tajos laikos, kad vēl nebija elektrības un elektromotoru.

Projekta īstenošanā tika pieaicināts profesionāls ērģeļu kopējs un ērģelnieks Jānis Pelše. Viņš veica elektromotora nomaiņas un uzstādīšanas darbus, kā arī ērģeļu mehānikas regulēšanu un ērģeļu skaņošanu. 


 

Jaunais motors tika pasūtīts un iegādāts Ungārijā, firmā KÖNYVES. Tā šobrīd Eiropas Savienībā ir vienīgais ērģeļu motoru ražotājs un piegādātājs, kurš varēja piedāvāt Bārbeles baznīcas ērģelēm atbilstošu elektromotoru. Remontdarbu laikā tika demontēts vecais gaisa pūtējs, kā arī tīrītas un salabotas stabules. Ērģeļu galdam ierīkots apgaismojums, saglabāta iespēja ērģeļu plēšas darbināt ar paminām.


 

Projekts Nr.22-06-AL07-A019.2201-000002
”Lai skan ērģeles Bārbeles baznīcā!”
Projekta attiecināmās izmaksas ir 4412,18 EUR
tajā skaitā publiskais finansējums 3970,96 EUR
un draudzes pašas ieguldījums 441,22 EUR

Publikācija ar fotoattēliem atrodama šeit

Jānis Folkmanis
Bārbeles ev.lut. draudzes priekšnieks
2022. gada decembrī

29.okt. iestādīts Glika ozols Bārbelē

 


Atzīmējot reformācijas piecsimtgadi Latvijā, un Latvijas Evaņģēliski luteriskās Baznīcas (LELB) simto dzimšanas dienu,  2022. gadā dažādās Latvijas vietās tiek stādīti ozoli, kas izaudzēti no Ernsta Glika pirms vairāk nekā 300 gadiem stādīto ozolu zīlēm.

16. g.s. Reformācijas jeb “Pārmaiņu vēsts” sāka izskanēt visā Eiropā. Katrā vietā, kur tā nonāca, sākās pārmaiņas. Tā bija glābjošā Dieva vēsts, kuru nu varēja sludināt visiem cilvēkiem saprotamā veidā un valodā. Luteriskā baznīca visā pasaulē reformācijas piecsimtgadi svinēja jau 2017. gadā. Mūsu valstī tā sākās piecus gadus vēlāk, tāpēc Latvijā reformācijas gadadienu atzīmē šogad. Reformācija Rīgā apzināti un mērķtiecīgi ienāca jau 1522. gadā un izplatījās visā Latvijā (toreiz – Livonija).

Reformācijas rezultātā Dieva vārdu sāka tulkot arī nacionālajās valodās.

No 1685. līdz 1689. gadam mācītājs Johans Ernsts Gliks (1652-1705) pārtulkoja latviski Bībeli - Veco un Jauno Derību un, pabeidzot darbu, Alūksnes mācītājmuižas parkā iestādīja divus ozolus, kas zaļo joprojām. 2016. gada rudenī LELB Virsvaldes darbinieki Alūksnes mācītājmuižā salasīja ap 15 kilogramiem zīļu. Tās iesēja AS “Latvijas valsts meži” Jelgavas audzētavā. Šogad jaunie ozoliņi tiek stādīti visā Latvijā gan pie baznīcām un draudžu mājām, gan, sadarbībā ar vietējām pašvaldībām – parkos, pie skolām un citās publiskās vietās, lai ozoli izplatās pa visu Latviju, kā izplatījās Dieva vārds caur Ernsta Glika tulkoto bībeli.