Mācītājs Kristīgajā Radio par Ps.109 un aktuālo pēdējā laikā