30.jan. dievk. - Mt.8:23-27 Ticība un Neticība vētras vidū