16.jan. dievk. - Jņ.2 Laulības svētība. Jēzus pagodina jaunlaulātos