2.jan. dievkalpojums - Lk.2:33-40 Redzēt lietas Dieva acīm