3.okt. dievkalpojums - Ražas svētki. Mūsu raža un Dieva raža