24.okt. dievkalpojums - Nehemija atjauno Jeruzalemes mūrus