17.okt. dievkalpojums - 2.Moz.18 Mozum nav jādara viss vienam