22.aug.dievkalpojums - 1.Moz.18 Trīs vīri ciemos pie Ābrahama