1.aug. dievkalpojums - 1.Moz.15 Dieva plāns dzīvei