24.apr. dievk. - 1.Kor.15 Jēzus augšāmcelšanās pierādījumi