17.apr. dievk. - Lieldienu Kristus augšāmcelšanās svētki