Dievkalpojumi no 24.maijaNo 24.maija Bārbeles baznīca atsāk regulārus dievkalpojumus katru mēneša otrajā un ceturtajā svētdienā plkst. 14:00 ievērojot valstī noteikto 25 cilvēku ierobežojumu un 2m distanci!