Atzīšanās mīlestībā mazajām lauku skolām (A.Otomere)