27.feb. dievk. - Lk.18:35-43 Aklā vīra ticība un lūgšana Ukrainai