21.nov. dievkalpojums - Jņ.at.21 Kā būs debesīs un ellē?