27.jūn. dievkalpojums - 1.Pēt.3:8-15 Kristīga sadzīve