2.maija dievkalpojums - Jņ.21 Ugunskura sadraudzība ar Jēzu