11.apr. dievkalpojums - Augšāmceltā Jēzus dāvātais miers un prieks