28.feb. dievkalpojums - 1.Moz.3 Grēkā krišana un cilvēka daba