Mūsu mācītājam 10.gadu ordinācijas svētki Vecumnieku baznīcā