Mūsu mācītājs Kristīgajā Radio 6.novembrī


75.Psalms - Dievs aplauž ragus