Mācītājs R.Otomers pabeidzis teoloģijas maģistratūras studijas