Mācītājs

Mācītājs Robertu Otomers
Dzimis 1984.g. 26.maijā.

Esmu precējies ar brīnišķīgu sieviņu - Agritu. Mums ir 9 bērni – Kate, Pāvils, Rute, Rinalds, Edīte, Judīte, Ilze, Dace un Kristīne. 

Izglītība:
 • 2014. - 2019. Luterāņu teoloģijas augstskola Gēteborgā, Zviedrijā, maģistra grāds teoloģijā
 • 2010. - 2013. Pastorālās vadības institūts (Pastoral leadership institute)
 • 2005. - 2009. Lutera Akadēmijā Pastorālajā nodaļa, augstākā izglītība teoloģijā
 • 2002. - 2005. Rīgas Tehniskajā universitāte, bakalaura grāds ekonomikā
 • 1999. - 2002. Rīgas Valsts 1. ģimnāzijā iegūta vidējo izglītība
 • 1990. - 1999. Rīgas 31.vidusskolā iegūta pamatizglītība

Darba pieredze:
 • 2020. - Bauskas iecirkņa prāvests 
 • 2019. - Lutera Akadēmijas pasniedzējs. www.luteraakademija.lv 
 • 2018. - Bārbeles draudzes mācītājs.
 • 2018. - Pastorālā vadības institūta pasniedzējs.
 • 2017. - Saldus kristīgā misijas centra lektors. www.gregors.lv 
 • 2016. - Vecumnieku un Valles draudzes mācītājs. www.vecumniekudraudze.lv 
 • 2016. - Valles draudzes mācītājs. www.vallesdraudze.lv 
 • 2010. - 2018. Rīgas Sv. Gara ev. lut. draudzes mācītājs. www.imantasdraudze.lv
 • 2007. - 2017. LELB Jaunatnes nozares projektu vadītājs. www.lelb-jaunatne.lv
 • 2005. - 2007. Nodibinājuma „LELB Diakonijas Centrs” projektu menedžeris.
Lielākie vadītie projekti:
 • 2007. -JaVA” – Luterāņu jauniešu vadītāju apmācība.
 • 2006. - 2014. „Es nebaidos palīdzēt” – diakonijas/sociālās kalpošanas izkopšana jauniešu vidū dažādās Latvijas pilsētās, projekts norisinājies jau 30 reizes apmēram 20 Latvijas pilsētās. www.nebaidos.lv
 • 2006. - 2007. „LELB Diakonijas centra kapacitātes celšana” Eiropas Sruktūru Fonda finansēts projekts

Brīvprātīgā darba pieredze:
 • 2005. - 2007. LELB jaunatnes nozares Rīgas reģiona jauniešu vadītāju koordinators
 • 2003. - 2008. Rīgas sv. Pāvila ev. lut. draudzes jauniešu darba vadītājs un padomes loceklis