Kontakti


Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas Bārbeles draudze
Reģ.Nr. 9000 0309 143 
Adrese: Rīgas iela 1, Bārbele, Bārbeles pagasts, Bauskas novads, LV-3905
Banka: AS Swedbank, kods: HABALV22
Konta Nr.: LV31 HABA 0551 0071 5097 8 

Būsim pateicīgi par ziedojumiem šajā kontā draudzes darbam un ikgadējiem draudzes locekļu iemaksām.


 


Mācītājs / Prāvests
Roberts Otomers                      
mob.tel: 26727483
epasts: roberts.otomers@inbox.lv


Draudzes priekšnieks
Jānis Folkmanis
mob.tel: 29493939
epasts: janis.folkmanis@pastorats.lv