Video

Dievkalpojums - Lk.24:36-48 Evaņģēlijs bailīgajiem (23.apr.2023)
 Kurš par Jēzus augšāmcelšanos ir vispriecīgākais? Kam Jēzus sludinātā vēsts ir visnoderīgākā?
 
 
 
Dievkalpojums - Lk.24:13-35 Dzirdēt, ticēt, redzēt (16.apr.2023)
Augšāmcēlies Jēzus parādās 2 mācekļiem kas mūk no Jeruzalmes. Cilvēki bieži saka: kad redzēšu, tad ticēšu. Bet Jēzus šai notikumā rāda, ka ar redzēšanu var nepietikt, lai ticētu. Viņš rāda citādu secību: dzirdēsi, ticēsi, un tad redzēsi.
 
 
 
Lieldienu Dievkalpojums - Mt.28 Jēzus lielākā uzvara (9.apr.2023)
Jēzus ar savu augšāmcelšanaos ir uzvarējis 4 lielākos cilvēces ienaidniekus: grēku, nāvi, elli un velnu.
 
 
Lieldienu nakts Dievkalpojums - Lk.23 Divi ļaundari (8.apr.2023)
.Divi ļaundari, kas tika piesisti krustā līdz ar Jēzu. Sākumā abi par Jēzu ņirgājas, bet tad viens no viņiem pilnīgi izmainās, noželo grēkus un Jēzus viņam apsola debesu valstību.

 
 
 Zaļās Ceturtdienas dievk. - Mt.26 Sv. Vakarēdiens (6.apr.2023)
Svētā Vakarēdiena svētība - Jēzus īpašā atvadu dāvana mācekļiem. Dievkalpojums - Mt.18 Piedošana un nepiedošana (19.mar.2023)
Piedod mums mūsu parādus; kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Jo lielāks grēks, jo lielāka piedošana! Kalps saņem milzīgu piedošanu no sava kunga, bet savam kolēģim viņš nevar piedot. Kā var nepiedot citiem, ja pats esi saņēmis lielu piedošanu?

 
 
Dievkalpojums - Ap.d.26 Pāvila atgriešanās liecība (12.feb.2023)

 
 
 Dievkalpojums - Jņ.2 Ūdens pārvērsts vīnā (15.jan.2023)
Ko mums māca 1. Jēzus brīnums kāzās Kānā? 1. Laulības svētību. 2. Lūgšanu 3.Darbošanos Jēzus vadībā. 4. Attieksmi pret alkoholu. 5.Gaidāmo debesu valstību.


 
 
Otomeri audzina 8 bērnus, Aizliegtais paņēmiens (9.jan.2023)
 
 
Ziemassvētki - Lk.2:1-14 Kā uztver Jēzus piedzimšanu? (25.dec.2022)
 
 

Ziemassvētku vakars - Mt.1:18-21 Kāpēc Jēzus? (24.dec.2022)
 
 

Skolas Ziemassvētki - Mt.1:21 Kas ir Ziemassvētki? (23.dec.2022) 4.advente - Lk.1:28-45 Marija un Jēzus (18.dec.2022)
 
 
 
2.advente - 1.Tes.5:1-8 Kristus 2.atnākšanas pazīme (4.dec.2022)
 
 
 
 
Dievkalpojums - Lk.20:27-40 Vai ir dzīve pēc nāves? (20.nov.2022)
 
 
 
Kristīgais radio - Sarunas un liecības par Ukrainas karu (16.nov.2022)
 
 
Dievkalpojums - Īj.19:23-27 Ījaba apbrīnojamā ticība (13.nov.2022)
Ījabs piedzīvo lielas ciešanas, pēkšņi pazaudējot visus savu bērnus un lopus. Kā Ījabs pārdzīvo šīs ciešanas klausieties šodienas sprediķī.
 
 
Dievkalpojums - 2.Sam.12 Dāvida grēksūdze (6.nov.2022) 
Cilvēka aklums attiecībā pret saviem grēkiem. Pravieša Nātana apbrīnojamā gudrība sarunā ar ķēniņu.
  
 
Dievkalpojums - Reformācijai 500 Latvijā (30.okt.2022)
 
 
Dievkalpojums - Lk.18:1-8 Lūgšana (16.okt.2022)
 Kā Dievs atbild uz mūsu lūgšanām? Kādas ir Dieva atbildes uz mūsu lūgšanām?
 
 
Dievkalpojums - Mt.9:1-8 Divi brīnumi (9.okt.2022)
 Divi brīnumi triekas ķertā cikvēka dzīvē - grēku piedošana un miesas dziedināšana - kurš lielāks un nozīmīgāks?
 
 
Dievkalpojums - Jņ.4:35-36 Ražas svētki (2.okt.2022)
 Jņ.4:35-36 Par ko tu esi pateicīgs? Kāpēc, kam un par ko mēs sakām paldies?
Kā izdzīvosim nākamo ziemu?
 
 
Dievkalpojums - 1.Tim.6:6-9 Alkatība un Pieticība (25.sep.2022)
Dievbijība ar pieticību ieprietīm alkatībai un bagātībai.  
 
 
Dievkalpojums - Gal.5:16-25 Miesas un Gara ceļš (18.sep.2022)
Es ticu Dievam, un ko tālāk? Dzīvojiet Garā, tā jūs savaldīsiet miesas kārības. Miesas kārības ir pret dzīvi Garā. Kāds ir miesas ceļš un kāds ir Gara ceļš? Kā dzīvot Garā?
 

Dievkalpojums - Ef.5:22-6:4 Tēvu diena (11.sep.2022)
Ko vīri sagaida no savām sievām? Ko sievas sagaida no saviem vīriem? 
Ko tēvi sagaida no saviem bērniem? Ko Dievs sagaida no tēta un mammas?
 
 
 
Dievkalpojums - Jon.4 Dieva sirds (21.aug.2022)
 
 
Dievkalpojums - 1.Kor.12 Talanti un Sv.Gara dāvanas (14.aug.2022)
 
 
 Dievkalpojums - Ebr.11 Himna Ticībai (7.aug.2022)

 
 
Dievkalpojums - Rom.6 Svētā Kristība (17.jūl.2022)
Kas ir kristība? Ko dod kristība? Vai kristība ir brīvbiļete grēkot? 
Vai var kristīt bērnus? Vai drīkst pārkristīt?
 
Dievkalpojums - Lk.15:11-32 Īstas dzīves pazīmes (6.feb.2022)
Kādas ir īstas dzīves pazīmes? Kas ir staigājošie miroņi? Labais Tēvs un 2 pazudušie dēli, katrs pazudis pa savam. Kā dzīvot īstu dzīvi?
 

Dievkalpojums - Mt.8:23-27 Ticība un neticība vētras vidū (30.jan.2022)


Dievkalpojums - Mt.8:1-4 Četri Jā ticības dzīvē (23.jan.2022)
Jādzird, Jātic, Jāmīl un Jādara
 
 
Dievkalpojums - Jņ.2 Laulības svētība (16.jan.2022)
Jēzus pagodina jaunlaulātos ierodoties uz kāzām. Kā laulība stiprina un paildzina attiecības? Kā ticība Dievam var palīdzēt laulībā? Vai Jēzus priecājas par kāzu svinībām, līksmošanu un dejošanu?

 

Dievkalpojums - Mt.2 Zvaigznes diena. Ticība un Zinātne (9.jan.2022)
Kāds ir zvaigznes dienas galvenais vēstījums. Kas bija austrumu gudrie? Kādas ir zinātnes attiecības ar ticību? Vai astronomijai ir kāds sakars ar astroloģiju?Dievkalpojums - Lk.2:33-40 Redzēt lietas Dieva acīm (2.jan.2022)


Ziemassvētku vakara dievkalpojums (24.dec.2021)
 
 
Dievkalpojums - Jer.33 Kas grūtos laikos dod prieku (5.dec.2021)
 
 
Dievkalpojums - Jņ.at.21 Kā būs debesīs un ellē (21.nov.2021)
 
 
Dievkalpojums - 1.Sam.17 Lāčplēša diena (14.nov.2021)
Latvijas neakarības cīņas kā Dāvida cīņa ar Goliātu
 
 
Dievkalpojums - Jņ.at.13 Vai Kovid ir zvēra zīme? (7.nov.2021)
7 pēdējo laiku pazīmes

 
Dievkalpojums - Neh.1 Nehemija atjauno Jeruzalemi (24.okt.2021)
 
 
Dievkalpojums - 2.Moz.18 Mozum nav jādara viss vienam (17.okt.2021)
 
 
Dievkalpojums - Rom.12 Dieva dāvanas mums (10.okt.2021)
 
 
Dievkalpojums - Jņ.4 Dieva raža un mūsu raža (3.okt.2021)
 
 
Dievkalpojums - 1.Moz.3 Tēva diena (12.sep.2021)
 
 
Dievkalpojums - 1.Moz.19 Sodoma un Gomora (5.sep.2021)
 
 
Dievkalpojums - 2.Tim.3 Kā Dievs mūs vada (29.aug.2021)
 
 
Dievkalpojums - 1.Moz.15 Dieva plāns mūsu dzīvei (1.aug.2021)


Dievkalpojums - 1.Pēt.5 Augstprātība un Pazemība (13.jūn.2021)
 
 
Dievkalpojums - Mt.28:18-20 Jēzus Misijas Pavēle (16.mai.2021) 

 
Dievkalpojums - 1.Ķēn.17 Māmiņdiena (9.mai.2021)
 

Dievkalpojums - Jņ.21 Jēzus pie ugunskura (2.mai.2021)
 
 
Dievkalpojums - Jņ.20:24-29 Neticīgais Toms (18.apr.2021)


Dievkalpojums - Mt.28:1-7 Lieldienas (4.apr.2021)


Dievkalpojums - Mt.26:26-28 Svētais Vakarēdiens (1.apr.2021)


Dievkalpojums - 1.Moz.7 Vispasaules plūdi (21.mar.2021)
 

Dievkalpojums - 1.Moz.6 Laulības ticīgam ar neticīgo (14.mar.2021)
 

Dievkalpojums - 1.Moz.4 Kains un Ābels (7.mar.2021)

 
Dievkalpojums - 1.Moz.3 Grēkā krišana un cilvēka daba (28.feb.2021)
 
 
Sprediķis - 1.Moz.2 Laulības svētība

 
Dievkalpojums - Mt.4 Gavēņa laika iesākums (21.feb.2021)


Dievkalpojums - 1.Kor.13 Sv.Valentīns un Mīlestība (14.feb.2021)
 
 
Dievkalpojums - Jņ.17:21 Kristiešu konfesiju vienotība (7.feb.2021)
 
 
Dievkalpojums - Mt.20.1-16 Dieva aicināšana mūža garumā (31.jan.2021)

 
 
Dievkalpojums - Mk.1:14-20 Dievišķa pieskāriena brīži (24.jan.2021)
 

 
Dievkalpojums - Jņ.1:43-51 Seko Man (17.jan.2021)
 
 
Kristīgais radio - Ps.109 Dievam nav vidusceļa (13.jan.2021)

 
Dievkalpojums - Mt.2:1-12 Zvaigznes diena (10.jan.2021)

 
Dievkalpojums - Lk.2:21-40 Ziemassvētku brīnums (3.jan.2021)

Dievkalpojums - Iesākumā bija Vārds (27.dec.2020)

Arhibīskapa vēstījums 2020.gada ziemassvētkos


Ziemassvētku dievkalpojums - Lk.2 Kā atrast prieku? (24.dec.2020)


Dievkalpojums - Lk.1 Eņģeļa pasludinājums Marijai (20.dec.2020)


Dievkalpojums Jņ.1:19-23 Jānis Kristītājs (13.dec.2020)

 
Dievkalpojums Jes.40 Ieprieciniet manu tautu (6.dec.2020)
 
 
Sprediķis 2.Tes.2 Pēdējie laiki (29.nov.2020)

 
Mūžības dienas sprediķis Mt.5:1-12 Laimīgie (22.nov.2020)
 
 
 
Dievkalpojums Mt.25:1-13 Desmit jaunavas (8.nov.2020)
 
 
Dievkalpojums Mk.12 Nabaga atraitnes ziedojums (25.okt.2020)
 
 
Dievkalpojums Ps.96 Visuvarenais Dievs un elki (18.okt.2020)
 
 
Sprediķis Lk.10:38-42 Pie Martas un Marijas (11.okt.2020)
 
 
Sprediķis 5.Moz.8:7-18 Pateicības Ražas svētki (4.okt.2020)
 
 
Sprediķis Ef.4:1-12 Pacietība, Lēnprātība un Kalpošana (27.sept.2020)
Dievkalpojums Lk.14:1-14 Liekulība, pazemība un dāvanas (20.sept.2020)Dievkalpojums Mt.18:23-35 Dieva piedošana un mūsu piedošana (13.sept.2020)

 

 
Dievkalpojums Mt.18:11-20 Atbalsts viens otram (6.sept.2020)
 
 
Sprediķis Rom.12:9-21 Kristīga dzīve (30.aug.2020)
 
 
Dievkalpojums Lk.10:25-37 Žēlsirdīgais atbildīgais (23.aug.2020)
 
 
 
Sprediķis Rom.12:1-5 Attiecības un Draudzība (9.aug.2020)

 
Dievkalpojums - 1.Moz.2:18-25 Laulības svētība (2.aug.2020)
   
 
Baznīca - Pagātne vai Nākotne? (1.jūl .2020)


Sprediķis - Mt.11:2-11 Jānis Kristītājs un Jāņi (28.jūn.2020)


Īsas pārdomas: Kā kristietim būt Jāņos? (23.jūn.2020)


Sprediķis - Mt.10:24-39 Ticības nopietnība (21.jūn.2020)


Īsas pārdomas par dzīves jēgu (16.jūn.2020)Sprediķis Mt.10:1-15 Jēzus mācekļi (14.jūn.2020)

Īsas pārdomas par ģimenes vērtību pie kafijas tases (9.jūn.2020)


Sprediķis Mt.28:18-20 Svētā Trīsvienība (7.jūn.2020)Bībeles stunda Rom.15:22-16:27 Ceļā uz Romu (2.jūn.2020)


Sprediķis Ap.d.2 Vasarsvētki (31.mai.2020)


Baznīcu nakts "Svētī Kungs šo mūsu zemi" (29.mai.2020)


Bībeles stunda Rom.15:1-21 Stiprie mīliet vājos (26.mai.2020)Sprediķis Ap.d.1:1-11 Debesbraukšana (24.mai.2020)


Kristīgais radio - Ps.91 Visaugstākā patvērumā (20.mai.2020)


Dievkalpojums - Jņ.16:5-15 Sv.Gara galvenās tēmas (17.mai.2020)

Māmiņdienas dievkalpojums (10.mai.2020)


Bībeles stunda Rom.13:8-14 Tuvākā mīlestība (5.mai.2020)


Dievkalpojums - Jņ.21 Augšāmceltais Jēzus tur azaidu (3.mai.2020)


Latvijas 2.neatkarība - 4.maijs (1.mai.2020)


Pārdomas par Jonas gr. 4 nodaļu - Dieva sirds (24.apr.2020)

Pārdomas par Jonas grāmatas 3.nodaļu - Atgriešanās (17.apr.2020)Lieldienu dievkalpojums Jņ.20:1-18 Jēzus augšāmcelšanās (12.apr.2020)


Lieldienu sveiciens no Otomeru ģimenes! (12.apr.2020)


Lielās Piektdienas pārdomas no Lk.23:32-49 (10.apr.2020)


Pārdomas par Jonas grāmatas 2.nodaļu - Lūgšana (2.apr.2020)


Pārdomas par Jonas grāmatas 1.nodaļu - Uzdevums (27.mar.2020)


Sprediķis Mt.8:23-27 Vai Jēzus apsauks Koronas vētru? (22.mar.2020)Ziemassvētku koncerts Bārbeles baznīcā (24.dec.2019)


Kristīgais radio 6.nov.2019.
 75.Psalms - Dievs aplauž ragus


Kristīgais radio 9.jan.2019.
 49.Psalms - Kas būs pēc nāves?


Kristīgais radio 28.mar.2018  
29.Psalms - Kāds ir Dieva spēks?


Kristīgais radio 13.dec.2017  
15.Psalms - Kas mājos Tā Kunga mājoklī?


Kristīgais radio 3.mai.2017
 Jes.64:5-12 Mēs esam māls...Kristīgais radio 18.jan.2017
Jes.58:3-14 Kāpēc gavēt?Ziemassvētku sprediķis 24.dec.2016.
Ko mēs īsti svinam?