Baznīca


Dievkalpojumi katra mēneša 
2. un 4. svētdienā plkst. 14:00