8.nov. dievkalpojums - Mt.25:1-13 Nopietnība un Vieglprātība