25.okt. dievkalpojums - Mk.12 Nabaga atraitnes ziedojums