18.okt. dievkalpojums - Ps.96 Visuvarenais Dievs un elki