27.sept. dievkalpojums - Ef.4:1-12 Pacietība, Lēnprātība un Kalpošana