23.aug. dievkalpojums - Žēlsirdība, kurnēšana un atbildība